Vícedenní poznávací zájezdy letecké
Prodloužený víkend v Římě pro seniory 55+

Termín: 10.-13.7.2021

Cena: 13490 Kč / os ve dvoulůžkovém pokoji

1.den–přílet do Říma, transfer do hotelu spojený s okružní panoramatickou jízdou po centru města k základní orientaci. Příjezd na hotel, ubytování, individuální volno (dle časových možností procházka s průvodcem po okolí k bazilice San Giovanni), návrat do hotelu, večeře, nocleh.

2.den–snídaně, po snídani odjezd MHD na Piazza di Spagna. Pěší prohlídka s licencovaným průvodcem, která zahrnuje tyto pamětihodnosti: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona. Poté se přesuneme do oblasti Vatikánu k Andělskému hradu a bazilice sv. Petra. Individuální volno s možností prohlídky baziliky sv. Petra, Vatikánských muzeí a interiéru Andělského hradu. Individuální návrat do hotelu, večeře, nocleh.

3.den -snídaně, odjezd MHD do oblasti Termini. Pěší prohlídka s licencovaným průvodcem: bazilika Santa Maria Maggiore, kostel sv. Petra v řetězech, Colosseum, Forum Romanum a Kapitolské náměstí. Pro zájemce pokračování k Ústům pravdy, následuje individuální volno s možností prohlídky interiéru Colossea, Kapitolských muzeí a Fora Romana. Individuální návrat do hotelu, večeře, nocleh.

4.den – snídaně, individuální volno, dle letového řádu transfer na letiště a odlet zpět.

Cena zahrnuje: zpáteční letenku, 3 noci ubytování v hotelu *** s polopenzí, 2 polodenní procházky Římem s licencovaným průvodcem, panoramatická projížďka, služby delegáta

Produkt: ck Quality Tours, s.r.o. Praha – IČO 26122669

Krásy Mallorky – všechny výlety v ceně – NOVINKA

Termín: 24. – 31.5.2021

Cena: 22.990,– na osobu ve dvoulůžkovém pokoji


1. den – odlet z Prahy na Mallorku. Odjezd na hotel.

2. den – volný den u moře.

3. den – jizda k majáku Cap de Formentor. Jízda poloostrovem, která nás zavede na vyhlídky na mohutné skalnaté útesy. Zastávka v přístavním městečku Port de Pollenca. Prohlídka města Alcudia se zachovaným opevněním a římskými památkami. Možnost koupání na některé ze zdejších plážích.

4. den – navštívíme krápníkové jeskyně Coves del Drac, kde v rámci prohlídky poplujeme na jednom z největším podzemním jezeru na světě. Turistika v oblasti kláštera Sant Salvador (510 m), odkud jsou překrásné výhledy na ostrov. Historické město Petra s velmi pěknou atmosférou a klášter Randa s nádherými výhledy.

5. den – Palma de Mallorca – prohlídka hlavního města ostrova s významnými památkami a monumentální gotickou katedrálou La Seu, postavenou na zbytcích mešity. Procházka k zámku Castell de Bellver odkud jsou krásné výhledy na celé město. Odpoledne koupání a relaxace na pláži.

6. den – celodenní relax u moře nebo výjezd do hor, kdy vystoupáme z vesničky Orient ke zřícenině hradu Castell d ́Allaro (822 m), odkud jsou impozantní výhledy. Poté budeme klesat do města Alaró (cca 3 hod.). Odpoledne návštěva městečka Valldemossa, malebného města s kartuziánským klášterem.

7. den – prohlídka městeček Soller a Port de Soller. Fakultativně možnost jízdy historickou tramvají mezi městečky. Fakultativně možnost výletu lodí do romantické zátoky Sa Calobra a procházka přes několik tunelů k soutěsce Torrent de Pareis, což je jedna z největších evropských soutěsek. Možnost koupání. Cestou zpět návštěva kláštera Lluc, hlavního poutního místa na ostrově proslulého díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta).

8. den – relaxace a odlet do ČR.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy, 7 nocí s polopenzí, průvodce, výlety

Produkt: ck ROSLO České Budějovice , s.r.o. IČO 26087391