Vícedenní poznávací zájezdy autokarem


Krásy Černé Hory – pobyt u moře s výlety

Termíny: 11.-20.9.2020

Cena: 11290 Kč / os. ve dvoulůžkovém pokoji

1.den – odjezd z Prahy kolem poledne, přes Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko, noční přejezd
2. den – kolem poledne příjezd do Černé Hory – Čanj u Sutomore, ubytování, volno, koupání, večeře 3. den snídaně, projížďka okolo Velké pláže u Ulcinji až k řece Bojaně, kde se nachází spousta tradičních a rybích restaurací, nádherné koupání, na zpáteční cestě prohlídka města Stará Ulcinj – možnost návštěvy pevnosti (Archeologické a etnografické muzeum, bývalé vězení), večeře
4. den – po snídani odjezd do fjordu Boka Kotorská – z Perastu krátká plavba lodí ke kostelíku Gospa od Škrpjela (malé muzeum) – prohlídka historického Kotoru – města námořníků (v seznamu UNESCO), Budva (historické jádro města), zastávka na fotografování u Svatého Štefanu, klášter Reževiči, návrat do hotelu, večeře
5. den – po snídani VÝLET DO ALBÁNIE do kupeckého města Shkodra, vyjdeme na pevnost Rozafu, odkud je výhled na Skadarské jezero z albánské strany a na albánské řeky Bojanu a Drin. Skadar – procházka městem: kostely, mešity, návštěva tržnice. Po návratu večeře
6. den – snídaně, volný den, koupání u hotelu nebo na Kraljičině pláži, večeře
7. den – po snídani odjezd do Starého Baru, kde roste nejstarší oliva na Jadranu (přes 2000 let), poté návštěva Cetinje – kulturní a duchovní centrum Černé Hory, bylo hlavním městem starého Černohorského království, sídlili zde vládci země z dynastie Petrovič-Njegoš (poslední z dynastie jsou zde pochováni v královské hrobce). Mezi další nejnavštěvovanější památky patří Cetinský klášter a černohorský palác Nikoly I. (dnes národní muzeum), při pěkném počasí výjezd na horu Lovčen (1.562 m n. m.) – mauzoleum krále Neguše s krásným rozhledem, odpoledne návrat do hotelu, večeře
8. den – po snídani odjezd do Virpazaru (zřícenina hradu) – vstupní místo na jedno z největších balkánských jezer – Skadarské jezero: prohlídka návštěvnického centra, plavba lodí po jezeře s občerstvením, koupání z lodi na jezeře, možnost ochutnat tradiční oběd šaran (kapr), návrat do hotelu, večeře 9. den – po snídani odjezd do Dubrovníku: lanovkou na horu Srč, prohlídka města včetně městských hradeb, fakultativně výlet lodí ze starého přístavu ve městě na ostrov Lokrum (pevnost, botanická zahrada), volno na koupání, ve večerních hodinách odjezd do ČR přes Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko
10. den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: 7x nocí v hotelu, 7x polopenzi, dopravu busem, výlety uvedené v programu (s výjimkou fakultativních), pobytovou taxu, služby průvodce průvodce – možnost nástupu v Táboře

Produkt: ck Quicktour s.r.o. České Budějovice – IČO 28115244

Středomořské Slovinsko s možností koupání

Termín: 20.-23.8.. 2020

Cena: 3290,– Kč / os. ve dvoulůžkovém pokoji

Program:

1 . den: Odjezd ve večerních hodinách – nástup Tábor, 19.6. v 00.30 od ÖMV Soběslavská

2. den: Dopoledne příjezd do Koperu, kde si společně s průvodcem prohlédnete město. Dojdete na Titovo náměstí, kde se nachází Prétorský palác, který dnes slouží ke slavnostním a reprezentačním účelům města. Dále uvidíte budovu zvanou Amerina, která sloužila jako městská zbrojnice a následně domov pro chudé. V blízkosti se nachází gotická městská lóže. Sakrální památku představuje Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a románská Rotunda Jana Křtitele. Zastavíte se na Carpacciově náměstí jehož dominantu tvoří Carpacciův dům z 15. století. Všimnout si můžete Sloupu sv. Justýny, jenž byl postaven na památku vítězství Koperčanů nad Turky v bitvě u Lepantu. Odpoledne individuální volno, které můžete využít ke koupání u moře. Večer odjezd na ubytování.

3. den: Po snídani odjezd do města Piran. V rámci společné prohlídky dojdete na Tartiniho náměstí, kde uvidíte například stavbu zvanou Benečanka, která je příkladem benátské gotické architektury. Nejrozsáhlejší stavbou je Městský palác, kde je naopak patrný vídeňský styl. Dále uvidíte Tartiniho rodný dům, Soudní palác, Kostel sv. Petra a Kostel sv. Jiří, který návštěvníkům nabízí hezký výhled na okolí. Vedle stojí zvonice, která má být kopií zvonice v Benátkách. Poslední zastávkou bude místní mys se středověkým opevněním a novogotickým majákem, kostelem Panny Marie a sochou mořské panny. Odpoledne individuální volno, které můžete využít ke koupání. Večer odjezd do ČR

4. den: Příjezd v brzkých ranních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu, 1 noc se snídaní, služby průvodce

Produkt: ck Vegatour s.r.o. Praha – IČO 62917072