Plavby


ZÁPADNÍM STŘEDOMOŘÍM PŘES IBIZU A SICÍLII

Termín: 21. – 30 6.2024

Cena: 26.990,– Kč / osoba ve vnitřní kajutě Bella

AKCE: Děti do 11 let 7.990,– se  2 dosp. osobami

Program:
1. den: Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu. Během cesty do přístavu Vás náš delegát seznámí s životem na palubě lodí MSC Cruises, organizačními pokyny a programem zájezdu. Během cesty do přístavu pro Vás máme připravenu studenou večeři, teplou snídani a občerstvení. Nástupní místa: Vsetín, Nový Jičín, Frýdek Místek, Ostrava, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Bratislava. Svozový transfer za příplatek Praha, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí.

2. den – Příjezd do přístavu a nalodění – Janov, Itálie  10:00-17:00 Po příjezdu do přístavu si prohlédneme úžasné starobylé hlavní město Janovské republiky, které je spjato s narozením mořeplavce Kryštofa Kolumba. Po prohlídce následuje registrace a odbavení na loď. V odpoledních hodinách seznamovací prohlídka s lodí, ubytování a bezpečnostní nácvik před vyplutím. Rozhodně si nenechte ujít první vyplutí z přístavu. Také nesmíte chybět u první servírované večeře, při které si užijete skvělou italskou gastronomii. Večer zavítáme do lodního divadla a večer zakončíme skleničkou na bar

3.den: Civitavecchia, Itálie  08:00-18:00 V ranních hodinách připlutí do Civitavecchie, italského přístavního města v oblasti Lazio. Nachází se u Tyrhénského moře, 80 km západoseverozápadně od Říma. Oblast byla osídlena už v etruském období. V překladu Civitavecchia (česky „Staré město“) představuje prototyp klasického italského sídla, jež za svou více než tisíciletou existenci prošlo bohatým rozvojem a změnami, jejichž stopy jsou dodnes patrné. Civitavecchia byla v době Papežského státuhlavním římským přístavem a dodnes zde můžete navštívit přes stovku kostelů

4.den: Palermo, Itálie    10:00-18:00Hlavní město Sicílie a páté největší italské město Itálie. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného a příjemného velkoměsta. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do katedrály Nanebevzetí Panny Marie. Ochutnat můžete také arancini, plněné rýžové kuličky smažené ve strouhance, nebo cannoli, křupavé trubičky s náplní z ricotty, jejichž obliba se pomalu šíří ze Sicílie do celé Evropy

5. den – Plavba na moři 
Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři. Můžeme se koupat, opalovat, využít vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech.

6.den: Ibiza – Španělsko 08:00 – 20:00
Taneční party se světovými DJ – to je Ibiza. Město na stejnojmenném baleárském ostrově založili Féničané přibližně v 7. stol. př.n.l. pod jménem Ibes a zřejmě pochází od jména fénického a egyptského boha Besa. Od roku 1235 je součástí španělského království. Dopoledne se můžete slunit na přilehlých plážích a užívat si úžasně čistého moře, v podvečer pak můžete s delegátem navštívit městečko a zažít úžasné večerní výhledy z místní pevnosti.

7.den: Valencie, Španělsko 07:00-16:00

Ráno po snídani se můžete vydat s našim delegátem na poznávání tohoto velmi zajímavého města. Navštívíme zajímavou architekturu a park na dně koryta odkloněné řeky a projdeme se ospalými uličkami až ke katedrále, kde je umístěn svatý grál – kalich, ze kterého měl Ježíš pít při své poslední večeři. Poté se budeme se věnovat nákupům, ochutnáme skvělou zmrzlinu a navštívíme místní tržnici. V případě zájmu můžete navštívit také místní oceánografické muzeum, jedno z největších v Evropě. Nutný transfer MSC Cruises z přístavu do města.

8. den: Marseille, Francie  14:00-19:00

V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k bazilice Notre-Dame de la Garde, odkud je nádherný výhled na ostrov If, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase, hrabě Monte Christo (ten můžete navštívit fakultativně). Výšlap k bazilice s naším delegátem je nezapomenutelným zážitek, Marseille máte během cesty jako na dlani. Uvidíte také místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Transfer MSC Cruises z přístavu do města je v této destinaci opravdu nutný. Večer po divadelním představení si připravíme zavazadla k vylodění, zaplatíme účty a necháme se unášet na vlnách k poslednímu přístavu naší plavby.

9.den: Vylodění-  Genoa  Itálie 9:00-12:00
Ráno po snídani zaplatíme účty a vylodíme se z lodi

10.den: Příjezd do ČR  Příjezd do ČR dle aktuální dopravní situace. Brno cca 00.01 hod, Olomouc 01.30, Ostrava 03.00

Cena zájezdu zahrnuje

*poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC
*ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA
*plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi
*nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci
*přístavní taxy a portýrské služby při nalodění a vylodění
*každodenní úklid kajuty
*tematické večery dle programu plavby
*pojištění proti úpadku CK
*animační a zábavné programy na lodi
*divadla, bazény, vířivky, pool servis
*autobusovou přepravu do přístavu a zpět

*delegáta CK RIVIERA TOUR

Produkt: ck Riviera Tours, s.r.o. – autorizovaný prodejce plaveb MSC CRUISES pro ČR – IČO 25911741

Další nabídky plaveb na dotaz.