Plavby


JANOV – CIVITAVECCHIA (ŘÍM*) – PALERMO – VALLETA – BARCELONA – MARSEILLE – JANOV

Termín: 15.-24.11.2021

Cena: 15.990,– Kč / osoba ve vnitřní kajutě

AKCE: DĚTI DO 12 LET A JUNIOŘI DO 18 LET POUZE 7.990,– V DOPROVODU 2 DOSPĚLÝCH


1. den: Odjezd z ČR Odjezd autobusem CK RIVIERA TOUR do přístavu z České republiky. V ceně dopravy je studená večeře, teplá snídaně a občerstvení.

2.den: 09.00-18.00 Itálie – Janov V dopoledních hodinách přijedeme do přístavu. Následuje procedura odbavení a nástup na loď, ubytování, bezpečnostní cvičení, prohlídka lodi s delegátem a osobní volno. Neopakovatelným zážitkem je první vyplutí z přístavu. V podvečerních hodinách nás čeká první servírovaná večeře o několika chodech, která pro vás bude opravdovým gurmánským zážitkem. Ve večerních hodinách zavítáme do lodního divadla na estrádní program, a pokud zůstane ještě dost síly, půjdeme se bavit s animátory

3.den: 07.00-18.00 Civitavecchia – Řím V časných ranních hodinách připlutí do Civitavecchie. CK RIVIERA TOUR organizuje pro své klienty fakultativní výlet busem MSC do ŘÍMA. Za pomocí našeho delegáta uvidíte Vatikán, Andělský hrad, Piazzale Navona, Pantheon, Fontánu Di Trevi, Kapitol, Forum Romanum a u Kolosea na nás bude čekat autobus. Výlet je možné objednat jen při objednání zájezdu. Delegát se v této destinaci účastní fakultativního výletu. Výlet je za příplatek.

4.den: 10.00-17.00 Itálie – Palermo-Sicílie Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Nezapomeňte si koupit místní skvělou pistáciovou zmrzlinu, zavítat na rybí trhy a do místní katedrály.

5.den: 09.00-18.00 Malta – Valletta Hlavní město Malty – Valletta, se rozkládá na území o velikosti 1 kilometr x 600 metrů, což z ní činí jedno z nejmenších hlavních měst na světě. Trvale zde žije jen něco málo přes 6.000 obyvatel, kteří podle vyjádření organizace UNESCO bydlí v městě s největší koncentrací památek na světě. I díky tomu byla Valletta zařazena v roce 1980 na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO. Valletta je převážně tvořena domy postavenými v 16. století během vlády rytířů svatého Jana Jeruzalémského (svatého Jana Křtitele), známých také jako Johanité. Ti se na Maltě usadili po svém vyhnání z řeckého ostrova Rhodos a následně své pojmenování změnili na Maltézské rytíře.

6.den: Plavba na moři Plavba není jen o poznávání nových destinací. Plavba je i o tom, že by si měl každý udělat čas sám na sebe a na své přátele. Využijme proto volného dne na moři a navštivme AUREA SPA na přídi lodi, kde za poplatek můžete využít masáží, saun, vířivek, kosmetického salonu a dalších služeb. Nebo můžete jen tak odpočívat na palubě lodi, slunit se, užívat si skvělé drinky, které je možné zakoupit na lodních barech

7.den: 09.00-18.00 Španělsko – Barcelona Od sochy Kryštofa Kolomba procházka turistickou třídou La Ramblou, kolem Gaudího architektury, až k Sagrada Familia a zpět gotickou čtvrtí. Nádherná procházka na celý den ve vás zanechá pocit nádherného, čistého, pohodového a zajímavého velkoměsta. Delegát vám bude nápomocen při návštěvě tohoto krásného města. Před návštěvou Barcelony doporučujeme nastudovat život a dílo Antonia Gaudího anebo se zájmem poslouchat výklad našeho delegáta. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*.

8.den: 08.00-17.00 Francie – Marseille V Marseille ze starého přístavu vyrazíme k místní katedrále, odkud je nádherný výhled na ostrov Iff, který můžete fakultativně navštívit. Ostrov, kde byl vězněn hrdina románu Alexandra Dumase hrabě Monte Christo. Nicméně, výšlap ke katedrále Panny Marie s naším delegátem, je nezapomenutelný zážitek. Marseille máte jako na dlani. Uvidíte ostrov Iff, místa, kde se natáčel film TAXI, starý přístav s jeho pevností a další zajímavosti. Doporučujeme transfer MSC Cruises z přístavu do města*, v této destinaci je opravdu nutný. Večer zaplatíme své účty a necháme se unášet na vlnách k Janovu.

9.den: 09:00 Janov – dáme si lahodnou snídani a připravíme se na vylodění. Po vylodění odjezd do ČR. Během cesty máme pro Vás připravenou 2x teplé svačinky v buse a občerstvení.

10.den: Příjezd do ČR Příjezd do ČR dle dopravní situace Brno cca 01.00 hod, Praha 04.00

Cena zájezdu zahrnuje: poznávací plavbu v daném termínu na lodi MSC, ubytovaní ve vnitřní kajutě kategorie BELLA, plnou penzi po celou dobu pobytu na lodi, nápoje z nápojových automatů v bufetové restauraci, přístavní a portýrské služby při nalodění a vylodění, každodenní úklid kajuty, kapitánský gala večer a gala cocktail, pojištění proti úpadku CK, animační a zábavné programy na lodi, divadla, bazény, vířivky, pool servis, autobusovou přepravu do přístavu a zpět,delegáta CK RIVIERA TOUR na palubě lodi

Produkt: ck Riviera Tours, s.r.o. – autorizovaný prodejce plaveb MSC CRUISES pro ČR – IČO 25911741